Dystrybucja

Dystrybucja magazynu BEDRIFT jest realizowana przede wszystkim na Śląsku między innymi poprzez rozsyłkę bezpośrednią do szeregu opiniotwórczych osób w regionie (ale także do naszych partnerów w Polsce), magazyn jest dostępny w wyselekcjonowanych punkatch: instytucjach kultury, galeriach, hotelach,  restauracjach, ekskluzywnych sklepach i butikach, prywatnych gabinetach lekarskich, kancelariach prawnych, studiach projektowych, obiektach turystycznych i innych, a także w trakcie eventów patronackich.

Magazyn BEDRIFT jest również dostępny w wyselekcjonowanych punktakch poza granicami Polski, m.in. w Brukseli, Berlinie, Rzymie, Londynie i Tbilisi.