z cyklu POMIDZYBETWEEN Anna Ochmann technika wasna na pycie Medium2

POMIĘDZY_BETWEEN – wystawa i koncert

Magazyn BEDRIFT objął patronatem medialnym projekt artystyczny POMIĘDZY_BETWEEN Anny i Wenancjusza Ochmannów. Wernisaż wystawy oraz koncert odbył się 17 września 2012 roku o godzinie 17.00 w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu (ul. 3 maja 91a).

Poniżej fragment wywiadu z artystami przeprowadzonego przez Annę Sierakowską dla naszego magazynu Organizatorem przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, a partnerem projektu są VENOS STUDIO oraz Fundacja ARTeria.

Dlaczego POMIĘDZY_BETWEEN?

Anna Ochmann: Sztuka może sobie pozwolić na połączenie – które dla mnie osobiście jest szalenie inspirujące: realizmu i abstrakcji, rzeczywistości i magii, skończonego „tu i teraz” z nieskończonością kosmosu... Połączenie tradycji i nowatorstwa. Powściągliwości i ekspresji. Eksplozji kolorów i wyciszenia rozmytych barw. Ale także na przykład połączenie sztuk wizualnych i muzyki. Ten styk dwóch „światów”, rzeczywistości, stanów, sposobów wypowiedzi artystycznej budzi ciekawość, inspiruje do skojarzeń i podświadomych obrazów. A my znajdujemy się POMIĘDZY. Ten projekt jest także wynikiem moich wcześniejszych doświadczeń m.in. ze zrealizowanego w 2010 roku w hiszpańskiej Gironie projektu zatytułowanego „La puerta”.

Poszukując pewnych wizualnych analogii zestawiam przekazy w oparciu o elementy wzrokowe – dominujące w naszej kulturze „obrazkowej”, szukam także pewnej powtarzalności co wpisuje w projekt spójność. Ten projekt dojrzewał długo i wciąż poszukiwałam elementu, który by go zamknął, dopełnił. Takim brakującym elementem stała się muzyka, która skomponował mój mąż Wenancjusz. Mieliśmy już wcześniejsze doświadczenia we wspólnych projektach artystycznych, niemniej jednak były to bardziej osobne byty: mojej wystawie towarzyszył jego koncert czy koncertowi Wenancjusza wystawa moich prac. Tym razem to jest całość – także poprzez charakter prezentacji.

Wenancjusz Ochmann: Dla mnie z kolei kluczowy był wiosenny wyjazd do Rzymu, gdzie Ania robiła zdjęcia, szkicowała, a ja... wróciłem po latach do komponowania. Zostałem zaproszony do zagrania na koncercie wspólnie z naszymi włoskimi przyjaciółmi, siadłem do fortepianu i... Ani szkice, obrazy nad którymi pracowała stały się dal mnie ogromna inspiracją.

Anna Ochmann: A dla mnie równocześnie taką inspiracją stawała się muzyka...

Która część jest dominująca w projekcie? Muzyczna czy plastyczna?

Wenancjusz Ochmann: W przypadku naszego projektu żadna – to całość. Każdy z nas przedstawia rzeczywistość w indywidualny, niepowtarzalny sposób, ale w konsekwencji inspirujemy się nawzajem i tworzymy spójną całość. Moje kompozycje to sonorystyczne wypełnienie przestrzeni artystycznej bezpośrednio inspirowane aktem tworzenia prac plastycznych Ani. To muzyka podkładowa elektroniczno-akustyczna sięgająca korzeniami do twórczości kompozytorów muzyki filmowej takich jak Philip Glass czy Michael Nyman. To minimal electronic z rozbudowanymi partiami fortepianu. Muzyka wykonywana całkowicie w konwencji live electronic bez nagrywania i odtwarzania partii instrumentalnych, ale oparta na wcześniejszych zaprogramowanych przeze mnie sekwencjach. Stylistycznie warstwa muzyczna jest bardzo „POMIĘDZY” potocznie rozumianą muzyką poważną, a muzyką rozrywkową z racji swojego elektronicznego instrumentarium. Ponadto warstwa harmoniczna opiera się na pograniczu pomiędzy tonalnością, a atonalnością.

Anna Ochmann: Walter Benjamin pisał w tekście „Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej” w pierwszej połowie XX wieku o problemie zmieniającej się percepcji widza, o estetyce szoku wywołanego ilością i szybkością bodźców, których dostarcza między innymi film. Dzisiaj w jeszcze większym stopniu jesteśmy bombardowani informacjami, obrazami i dźwiękami. Nie tylko w sztuce. Przede wszystkim w życiu codziennym. Dlatego warto czasem zatrzymać się świadomie POMIĘDZY.

Info o autorach:

Anna Ochmann

Z WYKSZTAŁCENIA „MAGISTER SZTUKI” - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Czasem sięga po pędzel czy aparat fotograficzny, co zaowocowało kilkudziesięcioma projektami oraz wystawami, indywidualnymi i zbiorowymi, w Polsce i za granicą. Czasem projektuje i pisze … nie tylko limeryki dla przyjaciół (jest m.in. autorką: publikacji do Słownika Zarządzania Kulturą, broszury „Jak zorganizować festiwal muzyczny?” czy książki „Ujawniony”).

Z PASJI PREZES FUNDACJI ARTERIA, REDAKTOR NACZELNA MAGAZYNU BEDRIFT, EKSPERT DS. POLITYKI KULTURALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ - współtworzy i realizuje projekty finansowane z różnorodnych funduszy (m.in.: UE, NMF i MF EOG, FIO), specjalizuje się przede wszystkim w tematach związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych w kulturze w kontekście ich wpływu na rozwój społeczny, gospodarczy i regionalny, a w magazynie BEDRIFT pokazuje subiektywny, obserwujący i komentujący rzeczywistość świat, stworzony przez pasjonatów dla pasjonatów, ludzi otwartych, poszukujących, wrażliwych…

Lubi malarstwo van Gogha, zapach farby olejnej nakładanej grubymi pociągnięciami pędzla na chropowatą deskę, zaułki Krakowa, włoskie dolce far niente i... widok z etruskiego Fiesole na leżącą poniżej renesansową Florencję.

Wenancjusz Ochmann

Z WYKSZTAŁCENIA MUZYK I KOMPOZYTOR - absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (przez półtora roku pracownik w studiu muzyki elektroakustycznej tej uczelni), stypendysta Hochschule fur Musik F. Liszt w Weimarze (Niemcy), współwłaściciel pierwszego na Śląsku cyfrowego studia nagraniowego „Diaton”, autor muzyki reklamowej, do etiud filmowych i studenckich, materiałów autorskich m.in.: „Aqua” (składanka śląskich twórców muzyki elektronicznej), „Wizje” (z Barbarą Zielińską), „Sampler vol II” (składanka polskich twórców muzyki elektronicznej),  „Światło dla A!”, „W barwach dźwięku” (z Sabiną Borner). W latach 1992 - 1999 częsty gość na antenie Programu III Polskiego Radia w audycjach m.in. Jerzego Kordowicza, jego kompozycje zajmowały wysokie miejsca na listach przebojów muzyki elektronicznej (TOP TLEN).

Z PASJI PEDAGOG ORAZ TWÓRCA PROJEKTÓW KULTURALNYCH I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - założyciel i dyrektor zabrzańskiej Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II st. VENO’S STUDIO, organizator wymian międzynarodowych, warsztatów i koncertów, współautor innowacyjnej metody nauczania języka niemieckiego poprzez muzykę (publikacja: „Jak leci? Śpiewająco…”), juror licznych konkursów i festiwali muzycznych o zasięgu regionalnym i wojewódzkim; właściciel i dyrektor instytucji szkoleniowej VENO'S STUDIO Przemysły Qultury, w ramach której projektuje i koordynuje projekty finansowane ze środków UE i innych, realizowane przede wszystkim na płaszczyźnie szeroko rozumianych przemysłów kreatywnych, wykorzystujące kulturę/sztukę dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu (m.in. w ramach ZPORR, NMF i MF EOG, FIO, PO KL), ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie szkolnictwa artystycznego. Od 2011 roku wydawca interdyscyplinarnego magazynu o pasjach BEDRIFT.

Lubi bezkresną przestrzeń oglądaną z górskich szczytów, poranne espresso w barze dla Włochów wypijane w gwarze rozmów jednym łykiem, przekraczanie własnych marzeń...