Wydawca/Published by:
VENO'S STUDIO Wenancjusz Ochmann
ul. Wolności 311, 41-800 Zabrze

Redaktor naczelna/Chief editor: Anna Ochmann
Dyrektor kreatywna /koncepcja graficzna, projekt, skład/Creative director/graphic design, typesetting/: Krzysztofa Frankowska

Dyrektor artystyczna numerów 1-5/projekt logo: Anna Nykiel
Redakcja techniczna: Dariusz Bieniek OTOFOTO

Biuro redakcji/Editorial office
T: 32 777 44 10
F: 32 777 44 12
redakcja@bedrift.pl
BEDRIFT jest magazynem bezpłatnym, dostępnym w wyselekcjonowanych punktach na Śląsku, a także poza granicami Polski m.in. w Brukseli, Berlinie, Londynie, Rzymie i Tbilisi.